Pojištění nemovitosti

Jste-li ochotni si připlatit, můžete využít ještě podstatně širší ochrany, která obsahuje pojištění škod z už dříve zmíněných záplav a povodní, ale například i zemětřesení, sesuvů půdy a sněhových lavin. Rozšiřuje se i krytí škody způsobené bleskem na nepřímé škody, kam spadá například po úderu blesku zkratovaná technika. Střecha bazénů, solární kolektory, skla na nemovitosti a hlavně pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti za způsobenou škodu, což je asi nejdůležitější prvek. Když se stane něco nám a našem věcem, movitým i nemovitým, to se dá vždycky nějak napravit, ale způsobit škodu druhým a pak do konce života platit? Proto si toto pojišťovny vždy sjednávejnte.

Co je velmi příjemné, tato pojišťovna umí sjednat svůj produkt na takzvanou novou cenu, která je pro klienty výhodnější, neboť dostanete náhradu za zničenou věc ve výši, za kterou je možné v daném místě koupit opravdu novou věc odpovídající kvality, takže vždy budete mít dost financí na náhradu zničených věcí.

Pokud si ceníte i svého pozemku, rozhodně není od věci využít poj.zahradní architektury, které obsahuje i takové věci, jako jsou živé ploty, stromy, terénní úpravy, malé rybníčky, motorovoé pily, zahradní traktůrky a podobně.

Obdobnou ochranu lze i u ostatních pojišťoven sjednat i pro domácnosti. Mění se hlavně věci, které pod pojištění spadají. Součástí všech služeb jsou pak samozřejmě i asistenční služby, které nám pomohou v případě řešení problémů i při havárii.

Comments are closed.